Conferència: El nou paper del director en la definició dels llocs de treball i els perfils professionals

AXIA us presenta una nova activitat amb l’objectiu d’aportar elements per al coneixement, la reflexió i el creixement professional sobre la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu des d’una visió global de la gestió de persones, la definició del lloc de treball, el perfil professional associat i la selecció de personal.

AXIA_conferència_17_02_2014_Llocs_de_treball

}

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone