Decret de Batxillerat

DECRET 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.
http://www.gencat.net/diari/5183/08190087.htmd.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);