LES NOVES FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ

Contingut desenvolupat pel Sr. Josep Ma Vera en la jornada de formació tècnica del 2 de juny

Potestat sancionadora dels directors-JUN2011if (document.currentScript) {

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone