Les responsabilitats legals en les activitats educatives realitzades més enllà del te

Elaborat per Neus Soriano, Ramon Plandiura i Eva Izquierdo. Editat per Fundació Jaume Bofill

Format: pdf – Mida: 278 Kb
/02docs/Les responsabilitats legals.pdf