Mòdul 1 (3a edició): “Eines per a la gestió de personal a partir del PEC: definició del lloc de treball docent, els perfils professionals i tècniques de selecció

Elements per a la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu des d’una visió global de la gestió de persones, la definició del lloc de treball pel desenvolupament del projecte educatiu del centre, el perfil professional associat i la selecció de personal

Objectius del curs:

 • Conèixer la normativa de referència per a la planificació, definició i provisió dels llocs de treball docents d’un centre educatiu públic.
 • Conèixer de forma introductòria els conceptes bàsics sobre selecció de RH basada en el model de gestió per competències i la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu amb una visió global de la gestió de persones.
 • Adquirir capacitats i habilitats per a la definició de llocs de treball docents i del perfil professional associat i la metodologia de selecció per competències (entrevista)

Continguts

 • Marc constitucional de la selecció de personal a les administracions públiques. Principis d’igualtat, mèrit i capacitat. Decret de plantilles i provisió de llocs docents.
 • Descripció de lloc de treball. Definició del perfil docent associat als llocs de treball en el centre educatiu.
 • Sistema d’acreditació del perfil. Tècniques de selecció de recursos humans basada en el model de gestió per competències.
 • L’entrevista de selecció per competències

Formadora: Juliana Vilert

Avaluació

 •  80% d’assistència a les sessions presencials
 • Qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

Reconeixement de 16 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament (4 sessions presencials de 3h i 4h de treball no presencial)

Calendari: 30 de maig, 2, 7 i 14 de juny   horari: 17.30 a 20.30

Lloc de realització: Escola d’Administració Pública de Catalunya, carrer Girona, 20 (cantonada Ausias March)

Inscripció    — tancada!!

Preu:  90 € socis d’ AXIA/   130 € no socis

 1. Emplenar el formulari d’inscripció fins el 24 de maig
 2. Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 25 de maig
 3. Pagament del curs: fins el 29 de maig

 }