mòdul 4: Planificació per processos: sistema integrat d’indicadors- 5a edició_ 2019

Formació per impulsar la transformació del centre cap a l’èxit dels seus alumnes a partir de la visió de la direcció: la construcció de l’estratègia del centre, la fixació d’objectius i el disseny de processos propis de centre amb la implicació dels agents educatius en un marc de cultura de l’avaluació i retiment de comptes.

Objectius del curs

 • Aportar un marc general per a la construcció de la visió estratègica de la direcció i la seva planificació.
 • Aportar conceptes i eines per a la construcció de l’estratègia del centre i de la direcció i per la fixació d’objectius estratègics de centre alineats amb la política educativa.
 • Conèixer els instruments necessaris per a la definició d’un sistema de desenvolupament i gestió integrat de l’estratègia i la gestió operativa.

Contingut

 • L’estratègia i la funció directiva en el nivell de l’estratègia. Planificació i direcció estratègica.
 • L’anàlisi estratègica: entorn i organització. Eines i criteris.
 • El disseny de l’estratègia de direcció. La fixació d’objectius. La direcció estratègica i l’alineament. El mapa estratègic.
 • La implementació de l’estratègia. Processos tècnics i processos organitzatius.
 • Planificació i avaluació continua. Canvis d’entorn i estratègies emergents. La direcció i el lideratge estratègic.
 • Retiment de comptes: el pla i la memòria avaluadora.

Formadora: Cristina Avilés

Avaluació

 • 80% d’assistència a les sessions presencial
 • Qualificació d’assoliment d’objectius superior a 5

Calendari::    18, 25, 27 de novembre i 2 de desembre de 2019

 horari: 17.30 a 20.30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

 Reconeixement de formació directiva del Departament d’Ensenyament: 20 hores 

20 places

Inscripció

Preu:  100 € socis d’ AXIA/   145 € no socis

1.  Emplenar el formulari d’inscripció fins el  14 de novembre

2.  Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 15 de novembre

nom

cognoms

DNI

telèfon de contacte

DADES PERSONALS

adreça

localitat

DP

correu electrònic

soci d’Axia
 si no

DADES PROFESSIONALS

centre de treball

adreça

localitat

DP

experiència directiva
 en exercici no en exercici

experiència càrrecs directius
 en exercici no en exercici

he assistit als mòduls
 mòdul 1 mòdul 2 mòdul 3 mòdul 5 mòdul 6 mòdul 7 mòdul 8 mòdul 9 mòdul 10 mòdul PD cap

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone