mòdul 4: Planificació per processos: sistema integrat d’indicadors- 5a edició_ 2019

Formació per impulsar la transformació del centre cap a l’èxit dels seus alumnes a partir de la visió de la direcció: la construcció de l’estratègia del centre, la fixació d’objectius i el disseny de processos propis de centre amb la implicació dels agents educatius en un marc de cultura de l’avaluació i retiment de comptes.

Objectius del curs

 • Aportar un marc general per a la construcció de la visió estratègica de la direcció i la seva planificació.
 • Aportar conceptes i eines per a la construcció de l’estratègia del centre i de la direcció i per la fixació d’objectius estratègics de centre alineats amb la política educativa.
 • Conèixer els instruments necessaris per a la definició d’un sistema de desenvolupament i gestió integrat de l’estratègia i la gestió operativa.

Contingut

 • L’estratègia i la funció directiva en el nivell de l’estratègia. Planificació i direcció estratègica.
 • L’anàlisi estratègica: entorn i organització. Eines i criteris.
 • El disseny de l’estratègia de direcció. La fixació d’objectius. La direcció estratègica i l’alineament. El mapa estratègic.
 • La implementació de l’estratègia. Processos tècnics i processos organitzatius.
 • Planificació i avaluació continua. Canvis d’entorn i estratègies emergents. La direcció i el lideratge estratègic.
 • Retiment de comptes: el pla i la memòria avaluadora.

Formadora: Cristina Avilés

Avaluació

 • 80% d’assistència a les sessions presencial
 • Qualificació d’assoliment d’objectius superior a 5

Calendari::    21, 26 de febrer, 5 i 7 de març de 2019

 horari: 17.30 a 20.30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

 Reconeixement de formació directiva del Departament d’Ensenyament: 16 hores  (4 sessions presencials de 3 i 4 de treball no presencial)

35 places

Inscripció

Preu:  100 € socis d’ AXIA/   145 € no socis

1.  Emplenar el formulari d’inscripció fins el  18 de febrer

2.  Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 19 de febrer

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone