mòdul 8 – Creació i dinamització de xarxes per la qualitat educativa_ 5a edició

Els canvis educatius per a donar resposta a les necessitats del món globalitzat s’han de planificar des del treball interinstitucional i integrat en les xarxes d’innovació emergents en els entorns de formació i millora professional. 

La qualitat del servei educatiu que els centres han de prestar als seus alumnes en el S.XXI ha de respondre a la realitat de la societat actual, una societat interrelacionada, connectada i que es nodreix del treball en xarxa a través de la gestió del coneixement de manera compartida i col·laborativa. Les direccions del centres educatius tenen un paper estratègic per potenciar i dinamitzar aquestes xarxes que promoguin l’aprenentatge de tots i esdevinguin un referent de futur.

Objectius:

  • Compartir reflexions sobre les necessitats d’innovació i la detecció de fortaleses en xarxa, per abordar-les en un ecosistema educatiu canviant, vers un horitzó de millora construït col·laborativament per la comunitat educativa.
  • Aportar coneixements sobre la comunitat educativa i sobre l’entorn: institucional, socioeconòmic, cultural i la seva influència o relació amb el centre.
  • Adquirir capacitats i habilitats per a la gestió de la participació de la comunitat educativa en el centre escolar, del professorat, de l’alumnat i de les famílies per a millorar-ne l’equitat, la cohesió, la implicació i el compromís.
  • Conèixer estratègies per dinamitzar les relacions amb l’entorn intern i extern del centre escolar: establir estructures, xarxes, programes i projectes per a promoure la interacció del centre amb l’entorn.

Continguts:

  • Coneixement de la comunitat escolar com a comunitat educativa per aconseguir l’èxit educatiu.
  • Estratègies de participació i implicació. Models organitzatius que generen sentiment d’identitat amb tots els membres de la comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies.
  • Coneixement de l’estructura orgànica de les administracions i d’altres entitats o organismes de l’entorn. Gestió institucional per a traslladar-hi necessitats i formular-hi propostes.
  • Estratègies per a la interacció del centre amb el context intern i extern: accions per impulsar i gestionar el treball en xarxa amb agents educatius i socials; valorar la importància de l’entorn, i identificar les seves possibilitats.

Avaluació:

- 80% d’assistència a les sessions presencials i qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

 Reconeixement de formació directiva del Departament d’Ensenyament: 20 hores 

Calendari

  • Dates:29 de maig, 5, 12 i 13 de juny de 2019
  • Horari: 17:30 a 20:30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

Inscripció

Preu:  100 € socis d’ AXIA/   145 € no soci

nom

cognoms

DNI

telèfon de contacte

DADES PERSONALS

adreça

localitat

DP

correu electrònic

soci d’Axia
 si no

DADES PROFESSIONALS

centre de treball

adreça

localitat

DP

experiència directiva
 en exercici no en exercici

experiència càrrecs directius
 en exercici no en exercici

he assistit als mòduls
 mòdul 1 mòdul 2 mòdul 3 mòdul 4 mòdul 5 mòdul 6 mòdul 7 mòdul 9 mòdul 10 mòdul PD cap

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone