4a edició_Mòdul 5: Normativa educativa, una eina per a la gestió eficaç del centre autònom

El coneixement de la la normativa de referència en matèria educativa i de procediment administratiu és imprescindible per al bon exercici de les funcions directives i la presa de decisions, en el marc d’autonomia que la LEC atorga als directors dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya

Objectius del curs

 • Conèixer la normativa que comporta el desenvolupament de les actuacions directives en els centres educatius.
 • Identificar els objectius de sistema definits pel Departament d’Ensenyament i relacionar-los amb el marc normatiu.
 • Prendre consciència de la importància del lideratge institucional en l’exercici de la direcció com a representant de l’Administració en el centre.

Contingut

 • El sistema educatiu a la LEC
 • Objectius de la LEC
 • El Servei d’Educació de Catalunya
 • Decrets que despleguen l’autonomia de centres i la nova direcció professional
 • Ordenació de la funció pública docent a la LEC
 • Marc normatiu general. Lleis i reglaments per a la funció pública (aspectes disciplinaris), per als òrgans col•legiats (responsabilitats dels diferents òrgans de govern)i per a l’exercici dels drets individuals..
 • Referents documentals per a l’organització i la gestió dels centres. Actes administratius i recursos relacionats amb l’avaluació d’alumnes i normativa d’avaluació, expedients disciplinaris (alumnat i personal del centre) i matriculació.

Formadora: Emma Terradellas

 Avaluació

 • 80% d’assistència a les sessions presencial
 • Qualificació d’assoliment d’objectius superior a 5

programa

Calendari :  8,15,17 i 22 de maig.

Horari: 17.30 a 20.30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

30 places

Inscripció-    

Preu:  95 € socis d’ AXIA/   135 € no socis

1.  Emplenar el formulari d’inscripció fins el  5 de maig de 2018

2.  Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el  5 de maig

3.  Pagament del curs: fins el 8 de maig





nom

cognoms

DNI

telèfon de contacte

DADES PERSONALS

adreça

localitat

DP

correu electrònic

soci d’Axia
 si no

DADES PROFESSIONALS

centre de treball

adreça

localitat

DP

experiència directiva
 en exercici no en exercici

experiència càrrecs directius
 en exercici no en exercici

he assistit als mòduls
 mòdul 1 mòdul 2 mòdul 3 mòdul 4 mòdul 6 mòdul 7 mòdul 8 mòdul 9 mòdul 10 mòdul PD cap

* Segons l’experiència d’altres cursos, davant d’una possible demanda superior a l’oferta de places, l’adjudicació es farà atenent l’ordre següent:

1-          persones que hagin fet alguns dels mòduls del programa

2-          socis en exercici de la direcció

3-          socis en exercici d’un càrrec directiu

4-          socis que actualment no exerceixen cap càrrec directiu

5-          no socis en exercici de la direcció

6-          no socis en exercici d’un càrrec directiu

7-          no socis que actualment no exerceixen cap càrrec directiu

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone