NOVA EDICIÓ DEL CURS: El projecte de direcció : eina de gestió per a la millora

MÒDUL DEL PROGRAMA PER A L’OBTENCIÓ DEL “TÌTOL D’EXPERT UNIVERSITARI EN LIDERATGE I DIRECCIÓ ESCOLAR” que AXIA organitza en conveni amb Blanquerna.

__________________________________________________________________________

Objectiu: formar al professorat interessat en la direcció de centres en el disseny de projectes de gestió integral per a la millora de la organització educativa i per a la presentació al concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres públics.

 Contingut:

 • Normativa: coneixement i anàlisi de la normativa en relació a la funció directiva
 • El projecte de direcció- Construcció de la identitat directiva : concepte, funció, finalitat, singularitat
 • Finalitat de l’exercici de la direcció: Èxit educatiu – factors que condicionen l’èxit, àmbits d’intervenció de la direcció
 • Identificació de les Àrees Clau de Resultat del centre: capacitat d’intervenció, rellevància
 • Diagnosi: definició de la situació del centre, anàlisi de causes, detecció de pràctiques de referència internes: gestió del coneixement
 • Objectius: canvi -valor, oportunitat, viabilitat i operativitat-, formulació, coherència amb les ACR
 • Definició dels indicadors d’avaluació: vinculats als objectius PD, amb relació als indicadors de progrés (PEC)
 • Quadre de comandament: sistema integrat d’informació per a l’acció directiva: concepte, finalitat, utilització
 • Estratègies d’intervenció: en relació amb els objectius, nivells d’intervenció: aula, centre,..
 • Concreció de les actuacions: seqüenciació, temporització, seguiment i avaluació
 • Proposta de l’estructura organitzativa: organigrama, assignació de funcions i responsabilitats, participació, mecanismes de coordinació, sistema d’informació i comunicació
 • Retiment de comptes: mecanismes de recollida d’informació i dades, processos d’anàlisi, acompliment del retiment de comptes
 • Autoregulació i avaluació de la tasca directiva i el seu PD a partir de la PGA i la Memòria Anual

Avaluació:

– 80% d’assistència a les sessions presencials

– Qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

          Reconeixement de 20 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament

Calendari:

 • Dates: 30 d’octubre, 6,13 i 20 de novembre de 2018
 • Horari: 17:30 a 20:30

LLoc:  Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 8 de Barcelona

30 places

INSCRIPCIÓ*

 •  100 € socis d’ AXIA
 • 145 € no socis
 1. Omplir el formulari d’inscripció abans del 23 d’octubre de 2018
 2. Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 24 d’octubre.
 3. Pagament del curs: fins el 29 d’octubre
nom

cognoms

DNI

telèfon de contacte

DADES PERSONALS

adreça

localitat

DP

correu electrònic

soci d’Axia
 si no

DADES PROFESSIONALS

centre de treball

adreça

localitat

DP

experiència directiva
 en exercici no en exercici

experiència càrrecs directius
 en exercici no en exercici

he assistit als mòduls
 mòdul 1 mòdul 2 mòdul 3 mòdul 4 mòdul 5 mòdul 6 mòdul 7 mòdul 8 mòdul 9 mòdul 10 cap

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

One thought on “NOVA EDICIÓ DEL CURS: El projecte de direcció : eina de gestió per a la millora

 1. 21 gener 2017

  Montse

  Benvolguts,

  Voldria saber quan torneu a obrir aquest curs.
  M’agradaria rebre’n informació.

  Salutacions,

Comments are closed.