NOVA EDICIÓ DEL CURS: El projecte de direcció : eina de gestió per a la millora

MÒDUL DEL PROGRAMA PER A L’OBTENCIÓ DEL “TÌTOL D’EXPERT UNIVERSITARI EN LIDERATGE I DIRECCIÓ ESCOLAR” que AXIA organitza en conveni amb Blanquerna.

__________________________________________________________________________

Objectiu: formar al professorat interessat en la direcció de centres en el disseny de projectes de gestió integral per a la millora de la organització educativa i per a la presentació al concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres públics.

 Contingut:

 • Normativa: coneixement i anàlisi de la normativa en relació a la funció directiva
 • El projecte de direcció- Construcció de la identitat directiva : concepte, funció, finalitat, singularitat
 • Finalitat de l’exercici de la direcció: Èxit educatiu – factors que condicionen l’èxit, àmbits d’intervenció de la direcció
 • Identificació de les Àrees Clau de Resultat del centre: capacitat d’intervenció, rellevància
 • Diagnosi: definició de la situació del centre, anàlisi de causes, detecció de pràctiques de referència internes: gestió del coneixement
 • Objectius: canvi -valor, oportunitat, viabilitat i operativitat-, formulació, coherència amb les ACR
 • Definició dels indicadors d’avaluació: vinculats als objectius PD, amb relació als indicadors de progrés (PEC)
 • Quadre de comandament: sistema integrat d’informació per a l’acció directiva: concepte, finalitat, utilització
 • Estratègies d’intervenció: en relació amb els objectius, nivells d’intervenció: aula, centre,..
 • Concreció de les actuacions: seqüenciació, temporització, seguiment i avaluació
 • Proposta de l’estructura organitzativa: organigrama, assignació de funcions i responsabilitats, participació, mecanismes de coordinació, sistema d’informació i comunicació
 • Retiment de comptes: mecanismes de recollida d’informació i dades, processos d’anàlisi, acompliment del retiment de comptes
 • Autoregulació i avaluació de la tasca directiva i el seu PD a partir de la PGA i la Memòria Anual

Avaluació:

- 80% d’assistència a les sessions presencials

- Qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

          Reconeixement de 20 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament

Calendari:

 • Dates: 16, 21, 28 i 30 de novembre de 2017
 • Horari: 17:30 a 20:30

LLoc:  Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 8 de Barcelona

35 places

INSCRIPCIÓ*

 •  95 € socis d’ AXIA
 • 135 € no socis
 1. Omplir el formulari d’inscripció abans del 10 de novembre de 2017
 2. Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 11 de novembre.
 3. Pagament del curs: fins el 15 de novembre

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

One thought on “NOVA EDICIÓ DEL CURS: El projecte de direcció : eina de gestió per a la millora

 1. 21 gener 2017

  Montse

  Benvolguts,

  Voldria saber quan torneu a obrir aquest curs.
  M’agradaria rebre’n informació.

  Salutacions,

Comments are closed.