AXIA és membre de ple dret d’ESHA des de l’any 2004.

ESHA, European School Heads Assotiation, és una organització professional per als directors escolars europeus . Els membres de ESHA són associacions nacionals de directors de centres educatius. Gairebé tots els països europeus (membres o no de la CE) estan representats ESHA per una o més organitzacions.

ESHA és una comunitat internacional en s’intercanvien les experiències, opinions i punts de vista entre els seus socis i on neixen noves idees.

Els objectius de ESHA són:
• discutir i desenvolupar punts de vista entre els socis de ESHA sobre lideratge escolar i educació innovadora.
• difondre aquests punts de vista a nivell europeu .
• influir en la política de les institucions europees (Comissió, Parlament)
• promoure intercanvis i cooperació internacionals .
• ajudar les organitzacions membres a exercir el seu paper en l’àmbit nacional .
• destacar el paper particular del director d’escola i promocionar les condicions que millorin la qualitat de lideratge escolar .

Stick as the. Refund