AXIA us convida a formar part de l’associació que té com a objectiu la professionalització de la direcció dels centres educatius des de l’any 1999 contribuint a l’enriquiment personal i col·lectiu.

fitxa afiliació

Quota

L’import de la quota anual és de 36€, que es cobra en un sol rebut per domiciliació bancària.

Els socis/ les sòcies

Les persones que formen part de l’associació tenen reconeguts els seus drets i deures en els estatuts publicats en aquesta mateixa pàgina web.

A més:

  • tenen accés a les activitats que organitza l’associació gratuïtament o amb preu reduït.
  • tenen preferència per participar en activitats que organitza l’associació per davant d’altres persones.
  • tenen dret a rebre assessorament gratuït.

Requisits

Per fer-se soci/a d’AXIA cal estar en una de les següents situacions dins un centre educatiu públic del Servei d’Educació de Catalunya

  • Exercir la direcció
  • Haver exercit la direcció
  • Ser membre d’un equip directiu
  • Haver exercit un càrrec directiu

En cas de situacions que no corresponguin exactament a les esmentades, els estatuts permeten a la Junta directiva acceptar com a membres de ple dret a aquelles persones que manifestin expressament el seu interès en formar part de l’associació, un cop estudiat el cas.

Sol·licitud d’inscripció

Per demanar-ne la inscripció, descarregueu el formulari, empleneu-lo amb les vostres dades i envieu-lo signat per correu electrònic a secretaria@axia.cat

A partir del moment en que rebeu la resposta de la secretària de l’associació us podeu considerar membres de la nostra associació.