AXIA és una associació civil, sense ànim de lucre, de persones que exerceixen o hagin exercit càrrecs corresponents als òrgans unipersonals de govern dels centres que pertanyen a la xarxa pública d’ensenyament de Catalunya que pretén ser reconeguda socialment com l’associació catalana que, amb una representació significativa, treballa per la professionalització, i la dignificació de la funció directiva dels centres docents públics.

És voluntat de l’associació vetllar i defensar el reconeixement dels directors i els equips directius, com peça fonamental del sistema educatiu per assolir la qualitat de l’ensenyament públic, incidir i difondre en la societat, en la comunitat educativa i en l’administració, des de la reflexió i l’anàlisi crític, les nostres opinions sobre la importància del lideratge escolar, de la formació i de la capacitat de gestió i de decisió dels equips directius com a factors dinàmics i d’excel•lència dels centres.

AXIA promou l’aproximació del model de la funció directiva existent a Catalunya als models de gestió que existeixen a Europa, participant amb altres associacions d’àmbit nacional de l’Estat Espanyol i d’Europa.

Les actuacions de l’associació i de tots els seus membres es regeixen pels principis comuns de:

 1. solidaritat, tolerància i respecte com a forma de conducta

 2. col·laboració i diàleg amb els diferents representants socials de la comunitat educativa i l’administració

 3. professionalitat

 4. transparència en la gestió

 5. participació

 6. lideratge i treball en equip des de la responsabilitat individual en un clima afavoridor de la participació activa i creativa

 7. escolta i anàlisi de propostes per la identificació d’oportunitats de millora i la resolució de problemes

AXIA desenvolupa les seves activitats, sempre obertes a totes les persones interessats, per promoure la reflexió intel·lectual facilitant la trobada i el coneixement personal entre professionals, tant de l’àmbit català com estatal i europeu, amb la finalitat, recollida en els estatuts de:

 • Actuar per a la millora de la gestió dels equips directius com a mitjà indispensable per assolir una millor qualitat de l’ensenyament públic.

 • Facilitar un marc per a la reflexió i anàlisi del sistema de gestió dels centres que pertanyen a la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya.

 • Reivindicar el reconeixement dels mèrits professionals que la normativa legal atorga als equips directius.

 • Difondre les seves opinions sobre temes educatius entre els diversos sectors de la comunitat educativa, l’administració i la societat en general.

 • Col·laborar amb altres entitats de la mateixa índole i amb aquelles organitzacions que impulsin la millora i el reconeixement de la funció directiva.

 • Incidir per ésser presents en tots aquells fòrums en què es debatin temes per a la millora de la gestió, funcionament i docència dels centres que pertanyen a la xarxa d’ensenyament públic de Catalunya.

 • La realització d’activitats de formació permanent adreçades al professorat no universitari.

Convidem a totes aquelles persones interessades en la direcció escolar professional a conèixer la nostra associació i a participar de qualsevol de les nostres activitats.