Ara és l’hora de la professionalització de la direcció

Després de la reflexió feta en el II Congrés Nacional de Directors de Catalunya, celebrat el passat mes de novembre, AXIA resumeix en 14 punts el camí per avançar decididament cap a la professionalització de la direcció, com a peça clau per la millora del sistema educatiu català. Aquesta reflexió ha estat recollit en un document presentat davant la Consellera d’Educació i que avui exposem públicament.

AXIA presentarà aquest document als diferents partits polítics amb la voluntat de conèixer la consideració i el grau de compromís cap al model directiu definit a la LEC, votada per una àmplia majoria parlamentària al Parlament de Catalunya.

14 PUNTS PER A LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ DE CENTRES 

 1. Selecció del director basada en la idoneïtat del candidat, el perfil competencial definit pel centre i com a càrrec intermedi de l’administració pública.
 2. Compliment estricte del que estableix la norma per al nomenament extraordinari de director en cas d’absència de candidat o centres de nova creació.
 3. Incorporació a la direcció dels docents formats en els cursos de direcció del Departament d’ Ensenyament.
 4. Tutorització dels directors novells a càrrec d’un director acreditat com a director professional docent, o bé per un director amb experiència, durant el primer any d’exercici de la direcció per completar la seva formació inicial.
 5. Reconeixement del dret dels directors que hagin estat avaluats positivament en finalitzar cada mandat a la percepció del complement de direcció.
 6. Promoció davant de l’opinió pública de l’honorabilitat dels directors, que tenen legalment reconeguda la condició d’autoritat pública.
 7. Reconeixement del lideratge del director en la distribució de la dedicació horària de la direcció, dels membres dels equips directius i dels càrrecs de coordinació, d’acord amb el Decret d’autonomia de centres.
 8. Revisió dels criteris d’adjudicació de plantilles, contemplant la possibilitat de reduir l’horari lectiu del director, segons necessitats de l’alumnat i de l’estructura organitzativa del centre, amb la possibilitat de no impartir classes.
 9. Definició de la condició de directiu professional docent, per tal d’avançar significativament en la consolidació del model directiu professional.
 10. Convocatòria anual de concurs per a l’obtenció de l’acreditació de directiu professional docent.
 11. Organització de programes de formació permanent per a directors en actiu.
 12. Reconeixement del director com a principal agent en l’avaluació del personal, en les futures normes que es publiquin.
 13. Avaluació dels directors d’acord amb el lloc de treball, el perfil competencial i l’acompliment de les funcions directives basant-se en el seu projecte de direcció.
 14. Adequació de la normativa que regula la Inspecció al nou paradigma d’autonomia de centres liderats per directors professionals, responsables màxims dels seus centres.

 

Podeu descarregar el document on trobareu les reflexions en què es fonamenten els 14 punts, desenvolupats en els apartats següents:

 1. Selecció del director basada en la idoneïtat del candidat, el perfil competencial definit pel centre i com a càrrec intermedi de l’administració pública.
 2. Compliment estricte del que estableix la norma per al nomenament extraordinari de director en cas d’absència de candidat o centres de nova creació.
 3. Incorporació a la direcció dels docents formats en els cursos de direcció del Departament d’ Ensenyament.
 4. Tutorització dels directors novells a càrrec d’un director acreditat com a director professional docent, o bé per un director amb experiència, durant el primer any d’exercici de la direcció per completar la seva formació inicial.
 5. Reconeixement del dret dels directors que hagin estat avaluats positivament en finalitzar cada mandat a la percepció del complement de direcció.
 6. Promoció davant de l’opinió pública de l’honorabilitat dels directors, que tenen legalment reconeguda la condició d’autoritat pública.