Axia a favor de la millora de la qualitat de l’escola pública, defensem el nou decret de plantilles

AXIA defensa decididament l’esperit de l’esborrany publicat del pròxim decret de plantilles, fonamentat en el decret 102/2010 d’autonomia de centres. La nova norma s’alinea amb un dels objectius fundacionals d’AXIA: afavorir les millores del sistema educatiu. Efectivament, el Decret sembla que permetrà, amb garanties suficients de transparència i respecte dels mèrits i les capacitats, i d’acord amb el PEC de cada centre, aprovat pel Consell Escolar, i el Projecte de Direcció, perfilar parcialment la composició de la plantilla d’un centre docent amb mecanismes que complementin la provisió ordinària, el concurs de trasllats.

AXIA sosté amb convenciment que aquest nou procediment, que permetrà la configuració d’equips de treball més cohesionats, està en la línia avalada per la majoria d’estudis internacionals sobre els factors clau de la qualitat educativa dels centres.

AXIA confia que les associacions de mares i pares donaran suport a la nova normativa si no se n’enterboleix la difusió apel·lant a conceptes confusionaris i no demostrables com la pèrdua de cultura democràtica i la privatització de la xarxa pública de centres docents.

AXIA desmenteix rotundament, doncs, que aquest nou procediment signifiqui cap mena de privatització (tots els llocs seguiran sent llocs de treball de funció pública) del sistema ni cap minva de la transparència del procediment. És més: la provisió així orientada redueix l’alta arbitrarietat que ha significat fins ara, per al funcionament dels centres i els seus projectes de centre i de direcció, la total provisió de les places per estricte interès personal dels candidats.

Finalment, AXIA dóna suport amb fermesa a la definició de l’exercici de la direcció que propugnen els decrets 155 de direcció i 102 d’autonomia de centres, que la converteixen en cap de personal i apoderen el seu projecte de direcció aprovat.  AXIA defensa conseqüentment que aquesta nova potestat de la direcció vagi associada a un retiment de comptes creixent de la seva gestió del projecte, incloent-hi la del personal.

 


Enllaç a l’esborrany del Decret de Plantilles

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);