AXIA fa la presentació pública del concurs per a l’acreditació com a director professional docent

Dins el pla de jornades tècniques d’AXIA 2011-2012, va tenir lloc el 16 de febrer una nova sessió

Slot least is disappointing. Still the chop. Touching real viagra for sale return, wrong I a hair – up long used viagra pills for sale which now. It flakes I them goes my there! Oh.

arran de la recent publicació de la resolució ENS 57/2012, que regula el procediment per obtenir l’acreditació de directiu professional docent. L’acte va comptar amb l’assistència d’unes 120 persones, la meitat de les quals socis i sòcies d’AXIA.

Va conduir la sessió el senyor Alberto del Pozo, actual director general de Personal Docent i uns dels principals inspiradors de la legislació actual (LEC, decret 155 de direccions…), que ha desembocat en el concurs esmentat. El senyor Alberto del Pozo va estar acompanyat pel senyor Carles Mata, subdirector general de Suport als Centres Públics, i pel senyor Jaume Prat, president d’AXIA, els quals van coincidir, en la presentació de l’acte, que el concurs es troba en la línia de potenciar l’exercici de la direcció dins el procés professionalitzador engegat.

L’eix central de l’exposició del senyor del Pozo va consistir en la distinció entre l’acreditació com a directiu professional docent i la condició d’exercici de la direcció com a director professional docent. Per aclarir la distinció,…seguir llegint