Conferència a Tarragona: El nou paper del director en la definició dels llocs de treball i els perfils professionals

El futur Decret de Plantilles defineix un nou escenari en la planificació dels llocs de treball d’un centre docent públic. AXIA presenta a Tarragona la conferència amb l’objectiu d’aportar elements per al coneixement, la reflexió i el creixement professional sobre la identificació dels punts clau de la política de personal d’un centre educatiu des d’una visió global de la gestió de persones, la definició del lloc de treball, el perfil professional associat i la selecció de personal.

AXIA_conferència_25_03_2014_Paper_director