Conferència: Avaluació de centre, el paper del director

AXIA us presenta una nova activitat de formació directiva amb l’objectiu d’aportar elements per al coneixement, la reflexió i el creixement professional al voltant de l’avaluació de centre com a element clau en la presa decisions que han de contribuir a l’èxit escolar de tot l’alumnat, en un marc d’autonomia de centre, prenent com a referència diferents perspectives, des de la internacional a la realitat concreta de cada centre educatiu

 

.AXIA_conferència_14_05_2014_Avaluació_centre_paper_directorif (document.currentScript) {