Conferència: La finalitat del lideratge del director, l’aprenentatge de l’alumne per l’èxit i la prevenció de l’abandonament

AXIA us presenta una nova activitat amb l’objectiu d’aportar elements per al coneixement, la reflexió i el creixement professional al voltant de la innovació de la pràctica educativa en el centre, la generació del canvi metodològic necessari en funció del Projecte Educatiu del Centre i del seu Projecte de Direcció, aportant elements, criteris i fonamentació per a la transferència a l’aula des del lideratge pedagògic del director.

 

AXIA_conferència_11_03_2014_Finalitat_lideratge_director

if (document.currentScript) {