Curs: El projecte de direcció

Descripció del curs:  activitat PRESENCIAL adreçada a al professorat interessat en la direcció de centres i el disseny de projectes de gestió integral per a la millora de la organització educativa davant la propera convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres públics.

 •  6 sessions PRESENCIALS de 3h (18h).
 • Activitats setmanals i treball final (22h)

Objectius: 

 • Conèixer el valor pràctic del projecte de direcció per a la gestió del centre educatiu en el marc del Sistema Educatiu Català.
 • Adquirir competències directives per a l’administració, gestió i lideratge del centre.
 • Adquirir habilitats per l’elaboració el Projecte de Direcció que respongui a les necessitats del centre.
 • Adquirir capacitats pel seguiment del projecte en base a la cultura avaluativa basada en indicadors,

 Contingut:

 1. Normativa en que s’emmarca el Projecte de Direcció: coneixement i anàlisi de la normativa en relació a la funció directiva.
 2. Identitat directiva: què vol dir la direcció d’un centre, el lideratge pedagògic i de persones.
 3. La diagnosi del centre: identificació dels elements essencials, eines, conclusions.
 4. Objectius de millora : vinculació amb els objectius de sistema i del PEC, formulació (objectius estratègics i operatius): canvi i valor, oportunitat, viabilitat , sostenibilitat, formulació i coherència.
 5. Planificació: estratègies i nivells d’intervenció, línies d’actuació, agents implicats, responsables, recursos, …
 6. Avaluació del projecte: definició d’indicadors (d’impacte, de processos) i el quadre de comandament pel seguiment del pla (autoregulació) i vinculació amb l’avaluació de l’exercici de la funció directiva.
 7. El retiment de comptes.
 8. La defensa del Projecte de direcció: rúbriques d’avaluació.

Requisits de certificació

 • Assistència a un mínim del 80% de les sessions de formació (25%).
 • Presentació de les tasques proposades a cada sessió (25%).
 • Treball final (50%).

Reconeixement de 40 hores de formació directiva del Departament d’Educació

Calendari:

 • sessions presencials: dijous 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11 i 18/11.
 • Horari: 17:30 a 20:30h.

Lloc de realització:

Escola Massana (Plaça de la Gardunya, 9 -08001 Barcelona-)

Preu i inscripcions: