El Departament fa marxa enrere respecte a la Jornada Intensiva

El Gerent del Consorci d’Educació ha informat, el proppassat dia 11, als directors de primària que el Govern ha reconsiderat la decisió presa de no concedir la Jornada Intensiva . Donada la impossibilitat de revocació de la present l’ordre de calendari les jornades intensives les concediran els Directors Territorials  amb caràcter d’excepcionalitat a aquells centres que:

  • Havent-la demanat amb l’acord del Consell Escolar de Centre  els va ser denegada. Serà revocada la resolució de denegació i s’expedirà una concedint-la.
  • No havent-la demanat, la demanin properament amb l’acord de la majoria simple del consell Escolar de Centre.

Per propers cursos i d’acord a les competències que el Decret d’Autonomia confereix als centres es podran demanar excepcionalment jornades intensives amb diferents característiques sempre amb les limitacions que la LEC imposa en el seu article 54.5 on diu : “en el segon cicle d’Educació Infantil i ens els ensenyaments obligatoris l’horari escolar comprèn normalment horari de matí i tarda“.document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);