EL PROJECTE DE DIRECCIÓ: eina de gestió autònoma

Descripció del curs:  activitat ONLINE adreçada a al professorat interessat en la direcció de centres i el disseny de projectes de gestió integral per a la millora de la organització educativa davant la propera convocatòria del concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres públics.

 – 8 sessions online (videoconferència) de 2,5h (20h)
– activitats setmanals i treball final (20h)

Objectius: 

– conèixer el valor pràctic del projecte de direcció per a la gestió del centre educatiu en el marc del Sistema Educatiu Català.
– adquirir competències directives per a l’administració, gestió i lideratge del centre.
– adquirir habilitats per l’elaboració el Projecte de Direcció que respongui a les necessitats del centre.
– adquirir capacitats pel seguiment del projecte en base a la cultura avaluativa basada en indicadors

 Contingut:

Normativa en que s’emmarca el Projecte de Direcció: coneixement i anàlisi de la normativa en relació a la funció directiva.

Identitat directiva: què vol dir la direcció d’un centre, el lideratge pedagògic i de persones.

La diagnosi del centre: identificació dels elements essencials, eines, conclusions.

Objectius de millora : vinculació amb els objectius de sistema i del PEC, formulació (objectius estratègics i operatius): canvi i valor, oportunitat, viabilitat , sostenibilitat, formulació i coherència.

Planificació: estratègies i nivells d’intervenció, línies d’actuació, agents implicats, responsables, recursos, …

Avaluació del projecte: definició d’indicadors (d’impacte, de processos) i el quadre de comandament pel seguiment del pla (autoregulació) i vinculació amb l’avaluació de l’exercici de la funció directiva.

El retiment de comptes

Avaluació

– participació en les activitats de les sessions per videoconferència (25%)
– presentació de les tasques proposades a cada sessió (25%)
– treball final (50%)

Reconeixement de 40 hores de formació directiva del Departament d’Educació

Calendari:

  • sessions online: dilluns i dimarts a partir del 9 de novembre
  • Horari: 17:30 a 20:00

INSCRIPCIÓ

SOCIS

NO SOCIS