III Congrés Nacional de Directors de Catalunya

El passat mes de maig Axia va presentar les conclusions del III Congrés a la Consellera d’Ensenyament

Accés al document presentat 

TERCER CONGRÉS NACIONAL DE DIRECTORS DE CATALUNYA

16 i 17 de febrer de 2017  Palau Macaya
Direcció de la Innovació. Innovació de la Direcció.

En els dos congressos anteriors celebrats, el primer l’any 2008 abans de la publicació de la LEC, i el segon l’any 2014, AXIA va proposar el debat amb una perspectiva de futur, en el primer vam reflexionar al voltant de la Bona Direcció cap al futur i, sis anys després, al voltant de La Direcció, punt de suport per moure l’educació.

En tots dos, i fidel als orígens de l’associació, AXIA va defensar contumaçment la necessitat d’una direcció amb una visió transformadora i renovadora dels centres, per poder aconseguir una educació cohesionada, equitativa i excel·lent al servei de l’aprenentatge de tot l’alumnat, atesos segons les seves necessitats i les seves aptituds, amb oportunitats per a tots, per als més delicats, per als més fràgils i per als més excel·lents.

Avui, més que mai, observem com l’evolució del fet educatiu en el nostre país i la demanda que en fa la societat, comporta la ineluctable transformació de les escoles i instituts, per centrar de manera inexorable l’enfocament pedagògic personalitzat en cada alumne, lluny de la subjecció a unes normatives mecàniques, instruccions o comandaments genèrics que ignorin les necessitats diferenciades dels centres i la singularitat dels seus alumnes.

El context social actual, amb la innovació educativa de rabiosa actualitat, AXIA proposa un nou debat en sintonia amb aquestes inquietuds, necessitats i complexitats, per abordar la innovació que han de experimentar els centres educatius des de la perspectiva de la direcció de centre.

 En aquest sentit se’ns plantegen dues línies de treball, que justifiquen el títol del congrés. Intentarem donar resposta a quin és el paper del director del centre i de l’equip directiu en la innovació; parlarem del lideratge dels processos transformadors i debatrem sobre el model de director que necessiten els nostres centres, la necessitat de repensar-nos i identificar nous estils de lideratge que donin resposta a les necessitats dels alumnes, dels docents i de les famílies dels nostres centres.

 Us proposem un debat intens al llarg dels dos dies, en els quals escoltarem què passa a Europa, intentarem trobar respostes que ens ajudin a créixer professionalment  i elaborarem propostes que farem arribar als màxims responsables de la política educativa del nostre país.

AXIA fa una crida a tots els directors i equips directius dels centres públics i concertats del Servei d’Educació de Catalunya, els dies 16 i 17 de febrer a participar en aquest debat que dóna nom al III Congrés Nacional de Directors de Catalunya:  Direcció de la Innovació. Innovació de la Direcció.

Veure el programaa 

 Activitat reconeguda pel Departament d’Ensenyament  amb 15 hores de formació directiva