IV Escola d’Estiu _ Lideratge innovador: team coach

Durant el III Congrés Nacional de Directors de Catalunya celebrat el passat mes de febrer AXIA va proposar un nou debat en sintonia amb l’evolució del fet educatiu en el nostre país i la demanda que en fa la societat, comporta la ineluctable transformació de les escoles i instituts

En el decurs del congrés es va tractar quin hauria de ser el paper del director del centre i de l’equip directiu en la innovació i quin fóra el millor model de director per liderar el canvi als nostres centres.

Les aportacions dels assistents es van focalitzar també a repensar i identificar nous estils de lideratge que donessin resposta a les necessitats dels alumnes, dels docents i de les famílies.

Fruit del debat, en les conclusions del congrés es va recollir la necessitat d’una direcció de centres amb capacitat de lideratge de la innovació; una direcció amb una visió transformadora i renovadora dels centres, per poder aconseguir una educació cohesionada, equitativa i excel·lent al servei de l’aprenentatge de tot l’alumnat, atesos segons les seves necessitats i les seves aptituds, amb oportunitats per a tots, per als més delicats, per als més fràgils i per als més excel·lents.

Amb la finalitat de donar resposta a aquesta realitat, AXIA presenta la IV Escola d’Estiu de Directors sota el títol:

Lideratge innovador: team coach

WIN_20170707_14_01_29_Pro WIN_20170707_12_34_00_Pro WIN_20170707_12_33_28_Pro WIN_20170707_12_33_13_Pro WIN_20170707_11_54_30_Pro WIN_20170707_11_50_54_Pro WIN_20170707_11_51_19_Pro WIN_20170707_11_52_08_Pro

Activitat de 15h de formació directiva reconeguda pel Departament d’Ensenyament