La dimensió emocional del lideratge

Estem vivint una important demanda de la societat per un canvi en l’educació a la qual caldrà donar-hi resposta des de tots els centres educatius. El lideratge d’aquest canvi, per promoure la innovació pedagògica, organitzativa i de gestió, requereix un perfil directiu amb una alta capacitat d’aprenentatge continu, treball en equip i en xarxa, que prengui decisions sobre les accions adients per atendre les necessitats de tots els sectors de la comunitat escolar: professorat, famílies i, per damunt de tot, alumnes.

Resulta essencial  crear les condicions adequades per aconseguir un bon clima de treball i de convivència, que fomentin el compromís de tothom per a la millora de l’aprenentatge de tots els alumnes i per aconseguir-ho els líders escolars  precisen d’un alt nivell de formació en la gestió emocional, a fi que amb responsabilitat, dedicació i entusiasme puguin desenvolupar les seves funcions de la manera més satisfactòria per a tots. 

AXIA presenta el curs LA DIMENSIÓ EMOCIONAL DE LA DIRECCIÓ amb l’objectiu d’incrementar el nivell de coneixement dels participants en l’àmbit de les diferents dimensions emocionals del Lideratge des del “Jo” – Auto Lideratge – i cap als “Altres”; donar a conèixer i practicar estratègies per a la auto gestió emocional; entrenar habilitats pel desenvolupament i direcció d’equips humans i posar a disposició dels participants i entrenar eines que puguin aplicar en el seu dia a dia de gestió.

PROGRAMA   (descarrega el programa)

Calendari:  setembre 2019 – maig 2020

Descarrega el calendari de sessions:

10 sessions en dijous de 17:30 a 21:00   calendario-2015_01

4 sessions en dissabte de 9:00 a 14:00

Les sessions es faran a l’Escola Rius i Taulet, plaça Lesseps 19 de Barcelona.

Reconeixement del Departament d’Educació de 75h de formació directiva