LA VANGUARDIA- Article d’opinió: ‘Sobre l’elecció del professorat’

Carme Alcoverro

No voldria menystenir el que està patint el nostre sistema educatiu, per exemple: aules més plenes, fet que comporta enormes dificultats per a l’atenció individualitzada, sense possibilitat dels desdoblaments, tan necessaris a les classes de llengua i matemàtiques, a conseqüència de la supressió de recursos humans i material, i que comporta un sobreesforç i un desgast, en el dia a dia del professorat, sovint difícil de suportar.

Sí que voldria dir que, encara que sembli estrany, donades les circumstàncies, no crec que això hagi afectat greument la qualitat de l’ensenyament, almenys de moment, i en espera dels resultats de l’última avaluació. Ho he percebut en diferents visites a escoles, on el mestres ens deien: “Procurem reduir la burocràcia al mínim però no l’atenció als alumnes”. “Ens espremem el cervell a l’hora d’organitzar activitats perquè treballin pel seu compte o en equip, cosa que desenvolupa la seva autonomia per aprendre”. He percebut durant les celebracions de Sant Jordi, i en moltes altres activitats, algunes fetes en col·laboració amb les famílies, que al costat de la tradició s’imposava la creativitat i la imaginació, tan necessàries, com ens repeteixen els teòrics de l’educació, per desenvolupar-se al segle XXI. Qualitats aquestes imprescindibles on hi hagi més diversitat.

Una altra bona notícia és que (alertats el possibles riscos de perversió: arbitrarietat o nepotisme que pugui comportar), finalment, els equips directius podran escollir, almenys en part, professorat que s’ajusti al projecte educatiu de cada centre. Com se sap, avui les nostres escoles són cada dia més diferents, i hi està contribuint la major desigualtat a causa de la crisi. Per això si volem lluitar per l’equitat hauríem d’oferir a tots els alumnes el més apropiat per a la seva formació i el seu desenvolupament partint del que són, i de les procedències socioculturals. I un bon equip amb un projecte adequat a les seves característiques és imprescindible. La possibilitat d’elegir el professorat animarà, a més, la creació d’equips compromesos i il·lusionats per un objectiu comú, aportarà aire nou als centres i contribuirà a motivar els alumnes, especialment aquells, cada dia més nombrosos, que nosenten, per les raons que siguin, el desig  d’aprendre.