Modificació de la Resolució de l’acreditació de directiu professional docent

S’ha publicat la RESOLUCIÓ ENS 282 2012, de 17 de febrer, de modificació de la Resolució ENS 57 2012, de 23
de gener, sobre el procediment per obtenir l’acreditació de directiu professional docent.}