mòdul 4: Planificació per processos: sistema integrat d’indicadors- 5a edició_ 2019

Formació per impulsar la transformació del centre cap a l’èxit dels seus alumnes a partir de la visió de la direcció: la construcció de l’estratègia del centre, la fixació d’objectius i el disseny de processos propis de centre amb la implicació dels agents educatius en un marc de cultura de l’avaluació i retiment de comptes.

Objectius del curs

 • Aportar un marc general per a la construcció de la visió estratègica de la direcció i la seva planificació.
 • Aportar conceptes i eines per a la construcció de l’estratègia del centre i de la direcció i per la fixació d’objectius estratègics de centre alineats amb la política educativa.
 • Conèixer els instruments necessaris per a la definició d’un sistema de desenvolupament i gestió integrat de l’estratègia i la gestió operativa.

Contingut

 • L’estratègia i la funció directiva en el nivell de l’estratègia. Planificació i direcció estratègica.
 • L’anàlisi estratègica: entorn i organització. Eines i criteris.
 • El disseny de l’estratègia de direcció. La fixació d’objectius. La direcció estratègica i l’alineament. El mapa estratègic.
 • La implementació de l’estratègia. Processos tècnics i processos organitzatius.
 • Planificació i avaluació continua. Canvis d’entorn i estratègies emergents. La direcció i el lideratge estratègic.
 • Retiment de comptes: el pla i la memòria avaluadora.

Formadora: Cristina Avilés

Avaluació

 • 80% d’assistència a les sessions presencial
 • Qualificació d’assoliment d’objectius superior a 5

Calendari::    18, 25, 27 de novembre i 2 de desembre de 2019

 horari: 17.30 a 20.30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

 Reconeixement de formació directiva del Departament d’Ensenyament: 20 hores 

20 places

Inscripció

Preu:  100 € socis d’ AXIA/   145 € no socis

1.  Emplenar el formulari d’inscripció fins el  14 de novembre

2.  Notificació d’adjudicacions per correu electrònic personal el 15 de novembre