mòdul 6 – Organitzar i gestionar la diversitat en el centre

La realitat polièdrica de l’educació i la complexitat de la tasca docent, exigeix decisions dels equips directius adequades, eficients i segures, per avançar cap a la millora amb una presa de decisions basant-se en la recerca i en les evidències provades de bones pràctiques que permetin definir criteris i fonamentació per organitzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat en la pràctica educativa en el centre i generar el canvi metodològic necessari en el marc del seu Projecte Educatiu

Objectius:

  • Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l’aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per ajustar l’atenció educativa als nens/es amb dificultats i trastorns  de l’aprenentatge, discapacitats i altes capacitats.
  • Proporcionar eines i recursos per millorar la capacitat per conèixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per la intervenció educativa en l’organització general de l’aula i en la planificació i personalització dels suports.

Contingut:

  • Conceptes generals: Inclusió, educació especial, atenció a la diversitat, trastorns de l’aprenentatge, discapacitat i trastorns del desenvolupament, altes capacitats, conductes disruptives.
  • Marc legal per atendre a la diversitat.
  • L’objectiu de l’atenció a la diversitat: Conducta i aprenentatge
  • Organització i currículum: Disseny universal de l’aprenentatge
  • Criteris per la personalització: adaptacions metodològiques, pla individualitzat
  • Actuacions administratives: actes, expedient i historial acadèmic, avaluacions acreditació

Formadora: Cristina Pellisé.  Llicenciada en psicologia. Professora de la UOC.

Avaluació:

– 80% d’assistència a les sessions presencials i qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

Reconeixement de 16 hores de formació directiva pel Departament d’Ensenyament

 

 

INSCRIPCIÓ TANCADA