mòdul 8 – Creació i dinamització de xarxes per la qualitat educativa_ 5a edició

Els canvis educatius per a donar resposta a les necessitats del món globalitzat s’han de planificar des del treball interinstitucional i integrat en les xarxes d’innovació emergents en els entorns de formació i millora professional. 

La qualitat del servei educatiu que els centres han de prestar als seus alumnes en el S.XXI ha de respondre a la realitat de la societat actual, una societat interrelacionada, connectada i que es nodreix del treball en xarxa a través de la gestió del coneixement de manera compartida i col·laborativa. Les direccions del centres educatius tenen un paper estratègic per potenciar i dinamitzar aquestes xarxes que promoguin l’aprenentatge de tots i esdevinguin un referent de futur.

Objectius:

  • Compartir reflexions sobre les necessitats d’innovació i la detecció de fortaleses en xarxa, per abordar-les en un ecosistema educatiu canviant, vers un horitzó de millora construït col·laborativament per la comunitat educativa.
  • Aportar coneixements sobre la comunitat educativa i sobre l’entorn: institucional, socioeconòmic, cultural i la seva influència o relació amb el centre.
  • Adquirir capacitats i habilitats per a la gestió de la participació de la comunitat educativa en el centre escolar, del professorat, de l’alumnat i de les famílies per a millorar-ne l’equitat, la cohesió, la implicació i el compromís.
  • Conèixer estratègies per dinamitzar les relacions amb l’entorn intern i extern del centre escolar: establir estructures, xarxes, programes i projectes per a promoure la interacció del centre amb l’entorn.

Continguts:

  • Coneixement de la comunitat escolar com a comunitat educativa per aconseguir l’èxit educatiu.
  • Estratègies de participació i implicació. Models organitzatius que generen sentiment d’identitat amb tots els membres de la comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies.
  • Coneixement de l’estructura orgànica de les administracions i d’altres entitats o organismes de l’entorn. Gestió institucional per a traslladar-hi necessitats i formular-hi propostes.
  • Estratègies per a la interacció del centre amb el context intern i extern: accions per impulsar i gestionar el treball en xarxa amb agents educatius i socials; valorar la importància de l’entorn, i identificar les seves possibilitats.

Avaluació:

– 80% d’assistència a les sessions presencials i qualificació d’assoliment d’objectius igual o superior a 5

 Reconeixement de formació directiva del Departament d’Ensenyament: 20 hores 

Calendari

  • Dates:29 de maig, 5, 12 i 13 de juny de 2019
  • Horari: 17:30 a 20:30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

Inscripció

Preu:  100 € socis d’ AXIA/   145 € no soci