5a edició_Mòdul 5: Normativa educativa, una eina per a la gestió eficaç del centre autònom

El coneixement de la la normativa de referència en matèria educativa i de procediment administratiu és imprescindible per al bon exercici de les funcions directives i la presa de decisions, en el marc d’autonomia que la LEC atorga als directors dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya

Objectius del curs

 • Conèixer la normativa que comporta el desenvolupament de les actuacions directives en els centres educatius.
 • Identificar els objectius de sistema definits pel Departament d’Ensenyament i relacionar-los amb el marc normatiu.
 • Prendre consciència de la importància del lideratge institucional en l’exercici de la direcció com a representant de l’Administració en el centre.

Contingut

 • El sistema educatiu a la LEC
 • Objectius de la LEC
 • El Servei d’Educació de Catalunya
 • Decrets que despleguen l’autonomia de centres i la nova direcció professional
 • Ordenació de la funció pública docent a la LEC
 • Marc normatiu general. Lleis i reglaments per a la funció pública (aspectes disciplinaris), per als òrgans col•legiats (responsabilitats dels diferents òrgans de govern)i per a l’exercici dels drets individuals..
 • Referents documentals per a l’organització i la gestió dels centres. Actes administratius i recursos relacionats amb l’avaluació d’alumnes i normativa d’avaluació, expedients disciplinaris (alumnat i personal del centre) i matriculació.

Formadora: Emma Terradellas

 Avaluació

 • 80% d’assistència a les sessions presencial
 • Qualificació d’assoliment d’objectius superior a 5

programa

Calendari :  7,9, 21 i 23 d’octubre de 2019

Horari: 17.30 a 20.30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona

Inscripció-    

Preu:  100 € socis d’ AXIA/   145 € no socis