TÍTOL D’EXPERT UNIVERSITARI EN LIDERATGE I DIRECCIÓ ESCOLAR

MPP_2El passat 9 de juliol de 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre la

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramón Llull i AXIA. Amb aquest conveni s’inicia la col·laboració entre ambdues entitats per a la realització conjunta del Títol d’Expert Universitari en Lideratge i Direcció Escolar, adreçat a directius de centres educatius i professorat interessat en la direcció de centre.

El programa s’estructura en dues fases:

  • Fase A – semipresencial.
    • 10 mòduls de 12 hores de formació presencial més 4 hores de treball autònom. Vegeu el detall en el document annex.
    • 1 mòdul de 12 hores de formació presencial més 4 hores de treball autònom per a l’elaboració del Projecte de Direcció.
  • Fase B – Treball Final
    • Presentació d’un treball final que consisteix en l’elaboració d’un projecte d’innovació i/o intervenció per a la millora educativa que incorpori els continguts i les habilitats de lideratge, comunicació, gestió i planificació treballats en els diferents mòduls. L’elaboració del treball serà tutoritzada per un dels formadors i professors de Blanquerna.
    • Per a poder accedir a la presentació del Treball Final, cal haver superat positivament tots els mòduls de la fase A.

El termini màxim per a la realització de tots els mòduls és de dos anys, a partir de la data de realització del primer mòdul. AXIA programa, com a mínim, dues edicions de cada mòdul al llarg de dos anys, la qual cosa permet a les persones participants adequar el ritme de la formació a les seves possibilitats.

Cada mòdul té, independenment, el reconeixement de formació directiva pel Departament d’Ensenyament, per la qual cosa la inscripció es fa mòdul a mòdul.

AXIA informarà puntualment, a través de la pàgina web i al correu electrònic de les persones interessades, del període de inscripció de cada mòdul.

Un cop superada la fase A, es contactarà personalment per informar de l’inici de la fase B.

Programa del Tìtol d’Expert Universitari en Lideratge i Direcció escolar

Aquest programa està reconegut pel Departament d’Ensenyament com a formació inicial per accedir a la direcció, complint el requisit de formació per presentar candidatura al concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres públics.

DARRERA EDICIÓ CURS 2019-20