VII Jornades d’AXIA, sobre la profesionalització de les direccions de les escoles

GràciaTV: Jornades, a l’Hotel Barceló-Sants sobre la profesionalització de les direcccions de les escoles, amb la participació del Sr. Ernest Maragall, Honorable conseller d’educació
http://www.youtube.com/watch?v=-MBAqRgr3ZE}