LES NOVES FUNCIONS DE LA DIRECCIÓ

Contingut desenvolupat pel Sr. Josep Ma Vera en la jornada de formació tècnica del 2 de juny

Potestat sancionadora dels directors-JUN2011if (document.currentScript) {