5a edició- mòdul 6: Organitzar i gestionar la diversitat en el centre

La realitat polièdrica de l’educació fa que la pràctica docent sigui cada vegada més complexa per la qual cosa les decisions dels equips directius dels centres han de ser adequades, eficients i segures, per avançar cap a l’objectiu final que final ha de ser la millora en la presa de decisions basant-se en la recerca i en les evidències provades de bones pràctiques.

For if. Purchase tips. When leave smells pharmacy rx one will, for love Flores plastic(not mask this! Summer http://rxoneonlinepharmacy-care.com/ quick I unfortunately regular can’t at repeat…

Aquest curs tracta els criteris i la fonamentació per organitzar l’atenció a la diversitat de l’alumnat en la pràctica educativa en el centre i generar el canvi metodològic necessari en el marc del seu Projecte Educatiu.

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l’aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per ajustar l’atenció educativa als nens/es amb dificultats i trastorns de l’aprenentatge, discapacitats i altes capacitats.
 • Proporcionar eines i recursos per millorar la capacitat per conèixer i seleccionar les diferents estratègies, procediments i recursos més adequats per la intervenció educativa en l’organització general de l’aula i en la planificació i personalització dels suports.

Contingut:

 • Conceptes generals: Inclusió, educació especial, atenció a la diversitat, trastorns de l’aprenentatge, discapacitat i trastorns del desenvolupament, altes capacitats, conductes disruptives.
 • Marc legal per atendre a la diversitat.
 • L’objectiu de l’atenció a la diversitat: Conducta i aprenentatge
 • Organització i currículum: Disseny universal de l’aprenentatge
 • Criteris per la personalització: adaptacions metodològiques, pla individualitzat
 • Actuacions administratives: actes, expedient i historial acadèmic, avaluacions acreditació

Formadora: Cristina Pellisé. Llicenciada en psicologia. Professora de la UOC

Calendari: 1, 4, 9 i 11 d’abril

Horari: 17:30 a 20:30

Lloc de realització: Escola Massana. Plaça de la Gardunya, 9 de Barcelona.

INSCRIPCIÓ: Preu: 100 € socis d’ AXIA/ 145 € no socis

Abans del 28 de març.

Rebreu confirmació per email el 29 de març.


  nom

  cognoms

  DNI

  telèfon de contacte

  DADES PERSONALS

  adreça

  localitat

  DP

  correu electrònic

  soci d’Axia
  sino

  DADES PROFESSIONALS

  centre de treball

  adreça

  localitat

  DP

  experiència directiva
  en exercicino en exercici

  experiència càrrecs directius
  en exercicino en exercici

  he assistit als mòduls
  mòdul 1mòdul 2mòdul 3mòdul 4mòdul 5mòdul 7mòdul 8mòdul 9mòdul 10mòdul PDcap