X Jornada d’AXIA

Hi ha pocs dubtes que el curs escolar 2012-2013 comença marcat per l’aplicació de les mesures d’austeritat en despesa educativa més importants dels darrers anys i per un estat general d’ànim de tot el món educatiu no especialment positiu.

Aquesta realitat fàcilment pot enterbolir les expectatives creades el 2009 pel marc legal de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que entre altres grans pilars aposta per la professionalització de la funció directiva i la definició d’un servei educatiu per al país.

Del primer pilar esmentat, n’hem tingut mostres recents amb l’acreditació dels primers 80 directius professionals docents i alhora amb la continuïtat discreta però no aturada de la renovació de la formació dels directius de centres. Els fruits d’aquestes mesures s’hauran de veure més endavant, i és ben cert que també estan condicionats per la poca disponibilitat pressupostària de l’administració.

Del segon pilar, però, en tenim prou menys indicis. Tanmateix AXIA, al llarg de les anteriors seves nou jornades, ha convidat gestors i representants d’institucions educatives de titularitat privada (de fet, de l’àmbit concertat), els quals s’han interessat repetidament per les propostes  professionalitzadores de la gestió  directiva que defensa la nostra associació.

És una evidència, però, que en el discurs diari, públic i privat concertat són dos mons que s’ignoren i gairebé es repel·leixen, atiats sovint sense rigor, ja que, admeses diferències òbvies com l’adscripció de personal, hi ha molta experiència en gestió, organització, millora de resultats i impacte social a compartir per tal d’enriquir-se mútuament

Amb totes aquestes premisses, AXIA ha dissenyat la seva jornada anual amb el títol suggestiu de “Xarxa pública i xarxa concertada: cap a un servei educatiu de qualitat”. La convocatòria, com sempre,  s’adreça a totes aquelles persones interessades en la direcció i la gestió de centres educatius, en actiu o no, tant del sector públic com del sector privat.

Descarregar programa

Inscripció a la X Jornada d’Axia

}